Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jun 21, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Ingela Ågren, leg barnmorska och projektledare för regionsövergripande informationsprojekt om tiden efter förlossningen. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


May 21, 2021

Dagens gäster är Marie Sundkvist, barnsjuksköterska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Malin Gustafsson, barnmorska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Laktationsutbildning, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) berättar om sitt uppdrag...


May 11, 2021

Dagens gäster i MHV-podden är Maria Haddad: amningskunnig barnsjuksköterska på Sollentuna amningsmottagning och Sollentuna BVC, handledare för de nyöppnade amningsmottagningarna i länet, amningsföreläsare för KI och BHV-enheten. Kjersti Graasvoll: IBCLC certifierad, amningskunnig barnsjuksköterska på...


Apr 29, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Jan Brynhildsen, professor i obstetrik och gynekologi. Detta avsnitt handlar om preventivmedlets utveckling, hur vi väljer rätt preventivmedel och om hormonrädsla etc. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Apr 29, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Jan Brynhildsen, professor i obstetrik och gynekologi. I detta avsnitt pratar vi om att ta bort de hormonfria intervallerna, positiva hälsoeffekter av preventivmedel etc. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.