Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jul 4, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Jens Karberg, ansvarig för MÄN:s arbete med jänställt föräldraskap. Jens möter i sitt arbete många föräldrar och de som arbetar med föräldrar och barn, inom t ex mödrahälsovården. MÄN har under 30 år arbetat för en jämställd värld utan våld där fokus på barn och unga...


May 31, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Ida Carlsson, leg sjuksköterska med en master i Global Hälsa och Elisabeth Ubbe, leg barnmorska, journalist och fotograf. De berättar om sitt arbete på organisationen Läkare i Världen och hur man kan tänka när det gäller tillgänglighet till SRHR-vård och information om...


Apr 25, 2024

Dagens gäst i MHV-podden.se är Emma Fransson,  leg psykolog, docent i medicinsk psykologi, arbetar med Verksamhetstöd för Malinamottagningarna och som Mödrahälsovårdsenhetens psykolog. Emma berättar om psykiatrisk problematik under graviditet och postpartum. Intervjuar gör samordningsbarnmorska...


Apr 11, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Hanna Milerad, överläkare obstetrik och gynekologi, medicinskt ansvarig och verksamhetsutvecklare och Mia Heneby, samordningsbarnmorska från Enheten för Cancerprevention och Screening vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. De berättar om uppföljning efter höggradiga...


Apr 8, 2024

Dagens gäster är Sophia Brismar Wendel, docent och överläkare, Danderyds sjukhus och Isabelle Yilmaz, barnmorska och forskningskoordinator, Karolinska Solna. Ämnet är OPTION-studien och heminduktion. Gästerna berättar bland annat om den stora nationella studiens upplägg, forskningen bakom samt konkreta...