Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Sep 19, 2023

Dagens gäst i MHV-podden är Marija Delfechresh, leg barnmorska verksam på Huddinge Barnmorskemottagning. Marija berättar om Fysisk Aktivitet på Recept, hur man kan arbeta med FaR som barnmorska på barnmorskemottagning! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. 

Mer information finns www.farledare.se...


Sep 12, 2023

En inblick till vad MI är, samordningsbarnmorska Anna Akselsson berättar om vad barnmorskestudenter får lära sig om MI under sin barnmorskeutbildning vid Sophiahemmets högskola! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Sep 4, 2023

Dagens gäster i MHV-podden är Kristina Gombrii, verksamhetschef på BMM Stockholm norra, SLSO och Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska på MHV-enheten. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Aug 16, 2023

Samtal kring utveckling och behandlingsmöjligheter i dåtid-nutid-framtid med verksamhetschef (bm) Marie Klinta och specialistbarnmorska Lena Ydenius på Livio Kungsholmen. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Jun 12, 2023

I dagens avsnitt av MHV-podden berättar Elisabeth Storck Lindholm, mhöl & sektionschef på MHV-enheten och Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska om Rutinkollen. Syftet med Rutinkollen är att förbättra kvalitet och säkerhet genom BMM själva undersöker hur väl deras rutiner följs för en säker...