Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Mar 20, 2020

Torun Carrfors, leg.sjuksköterska verksam på EWA-mottagningen och Mika Hälsa och Åsa Haggren, leg.barnmorska verksam på Mika Hälsa och Sprututbytet intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet är våld i nära relationer.


Mar 13, 2020

Catharina Zätterström, Leg barnmorska berättar om preventivmedlets historia.

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Mar 13, 2020

Catharina Zätterström, leg barnmorska berättar om abortens historia. I avsnittet nämns två barnmorskor som av religiösa skäl vägrar utföra aborter- och som inte fått fortsätta jobba vid svenska landsting - har drivit frågan vidare till Europadomstol. Två dagar efter detta avsnitt spelades in fick de två...


Mar 9, 2020

Eva Nordlund, leg barnmorska och Barnmorskeförbundets ordförande berättar i MHV-podden om barnmorskans historia. 300 år på 30 minuter. Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar.