Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 20, 2020

Torun Carrfors, leg.sjuksköterska verksam på EWA-mottagningen och Mika Hälsa och Åsa Haggren, leg.barnmorska verksam på Mika Hälsa och Sprututbytet intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet är våld i nära relationer.