Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Feb 16, 2021

Svåra etiska konflikter är en ofrånkomlig del av barnmorskans arbete och när motsättningar uppstår behövs strategier för hur dessa ska hanteras. Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. Dagens gäst är Marie Oscarsson, Lektor vid institutionen för hälso- och...


Feb 12, 2021

Dagens gäster i MHV-podden är samordningsbarnmorskorna Anne-Charlotte Jonsson och Malin Vikström. De berättar om en ny journalmall som syftar till strukturerad preventivmedelsrådgivning. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök

 


Feb 3, 2021

Här kommer äntligen uppföljande del om förlossningsrädsla! Detta avsnitt handlar om barnmorskans arbete med förlossningsrädsla. Jennie Lenntorp är Leg Barnmorska och projektledare för förlossningsrädsla projektet som nu implementerats på barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Intervjuar...