Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jun 12, 2023

I dagens avsnitt av MHV-podden berättar Elisabeth Storck Lindholm, mhöl & sektionschef på MHV-enheten och Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska om Rutinkollen. Syftet med Rutinkollen är att förbättra kvalitet och säkerhet genom BMM själva undersöker hur väl deras rutiner följs för en säker...