Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jun 11, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Kloow, Barnmorska och Verksamhetschef på UltraGyn Stockholm AB. Ämnet för detta avsnitt är: Historik runt fosterdiagnostik och de olika metoderna som finns idag! Intervjuar gör som vanligt samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Jun 11, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Kloow, Barnmorska och Verksamhetschef på UltraGyn Stockholm AB. Ämnet för detta avsnitt är: varför för vi fosterdiagnostik? Hur går det till rent praktiskt? Intervjuar gör som vanligt samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.

 


Jun 11, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Kloow, Barnmorska och Verksamhetschef för UltraGyn Stockholm AB. Avsnittet handlar om fosteravvikelser och styrdokument. Intervjuar gör som vanligt samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Jun 11, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Kloow, Barnmorska och Verksamhetschef på UltraGyn Stockholm AB. Ämnet för detta avsnitt är fosterterapi och fostervård. Intervjuar gör som vanligt samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök


Jun 2, 2020

Kerstin Petersson, Barnmorska, Med dr arbetar på avdelningen för Vård och omsorg på SKR och med Graviditetsregistret. Intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök i MHV-podden. Ämnet är Graviditetsregistret, historik och bakgrund!