Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jul 1, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ekstrand Ragnar leg barnmorska, med dr, universitetsadjunkt Lunds universitet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Boktips från Maria: Preconception Health and Care: A life Course Approach.

 


Jul 1, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ekstrand Ragnar leg barnmorska, med dr, universitetsadjunkt Lunds universitet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Boktips från Maria: Preconception Health and Care: A Life Course Approach.