Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Nov 8, 2019

Vi talar med Katarina Kornaros, socionom, MSci. Psykologi och Ph.D. kandidat, om "Baby Worries". Hur kan barnmorskan arbeta med det? Intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och psykolog David Narrowe