Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Apr 3, 2020

Åsa Haggren, leg barnmorska verksam på Mika Hälsa och Sprututbytet och Torun Carrfors, leg sjuksköterska verksam på EWA-mottagning och Mika Hälsa intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet är sex mot ersättning. Detta avsnitt spelades in före Coronapandemin bröt ut i Sverige.