Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Feb 15, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Catinka och Therese. De berättar om sitt arbete som barnmorskor på Rosenlunds Mödravårdsteam, Beroendecentrum Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.


Jan 31, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Felicia Nordenstam, MD PhD, Överläkare Barnkardiologi, Sektionschef Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset. Felicia berättar bland annat om folkhälsoproblemet snus och nikotin, med utgångspunkt från sin doktorsavhandling "Perinatal snus exposure and...


Jan 25, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Ninni och Sofia som båda är barnmorskor och jobbar på en specialiserad barnmorskeledd gynekologisk mottagning på Huddinge Sjukhus. De beskriver sitt jobb på mottagningen, hur och varför mottagningen startade för cirka ett år sedan och hur arbetet ser ut idag. De jobbar med kvinnor...


Jan 3, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Marie (Mia) Heneby, samordningsbarnmorska på Regionalt Cancer Center. Mia berättar om hur screening för humant papillomvirus (HPV) och HPV-vaccination används som cervixcancerprevention, med syfte att utrota livmoderhalscancer! Intevjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Oct 18, 2023

Cecilia Berger är biträdande överläkare och specialist inom obstetrik och gynekologi på Södersjukhuset. Cecilia berättar i MHV-podden om kvinnlig könsstympning och sitt arbete på Amelmottagningen, en specialistmottagning som erbjuder vård till kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Intervjuar...