Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

May 24, 2023

Barnmorskorna My Söderlund och Milou Lugmair beskriver sina upplevelser av att arbeta inom svensk abortvård och svarar på frågorna: Hur går ett besök till? Vad är barnmorskans roll? MHV-podden samtalar högt och lågt kring ämnet abort. Intervjuar gör samordningsbarnmorskan Emma Lilliehöök.


May 15, 2023

Dagens gäster i MHV-podden är psykolog Clara Linnros verksam på BHV-enheten och psykolog Emma Fransson som är verksam på MHV-enheten. Tillsammans bildar de Verksamhetsstöd Malina och berättar om de nya psykologmottagningarna för barn 0 - 5 år  och för blivande föräldrar! Malinamottagningarna öppnade...


Apr 25, 2023

I dagens avsnitt pratar vi om abort allt från myter till praktiskt genomförande! Gäster är Helena Kopp Kallner, överläkare vid Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska Institutet och Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare och MHV-enhetens sektionschef. Intervjuar gör...


Mar 7, 2023

Dagens två gäster i MHV-podden är Sandra Frööjd, leg. psykolog, doktorand och Petra-Sara Falk, leg. barnmorska, samtalsterapeut. De berättar om DANA-studien som syftar att undersöka internetbehandling för depression under graviditeten. Läs mer på hemsidan www.dana.ki.se! 

Intervjuar gör samordningsbarnmorska...


Oct 27, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare och sektionschef på MHV-enheten. Elisabeth  berättar om omhändertagande av gravida med graviditetsdiabetes och nya rutinen i Region Stockholm angående gravida som sätts in på insulin efter graviditetsvecka 20. Intervjuar gör...