Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jan 26, 2022

Dagens gäster i MHV-podden är Johanna Rubin, barnläkare, med dr, vaccinexpert och utredare på Folkhälsomyndigheten och Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare berättar om Covid-19, vaccinet och varför det är så viktigt att de gravidas vaccinationsantal måste öka. Intervjuar gör...


Dec 23, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Anna Akselsson, samordningsbarnmorska och högskoleadjunkt. Anna berättar om sin forskning som handlar om fosterrörelser och om metoden Mindfetalness som har utvärderats i en stor studie i Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Dec 17, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Anna-Lena Näsström, Leg Barnmorska på Origo. Origo är ett länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Oct 11, 2021

Antikonception: LOWE-studien - Larc fOrWard counsElling - strukturerad preventivmedelsrådgivning, det är vad dagens två MHV-podden gäster talar om. Karin Emtell Iwarsson, Leg barnmorska och doktorand vid KI och WHO-center. Niklas Envall, Leg barnmorska, Universitetslektor på Högskolan Dalarna med undervisning...


Oct 8, 2021

Fyra gamla avsnitt om eftervård som MHV-podden klippt ihop till ett - handlar bland annat om hur eftervårdsprojektet kom igång. Gäster är barnmorskorna Jenny Kugelberg och Catharina Zätterström intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och överläkare Jennie Stolt.