Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Dec 23, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Anna Akselsson, samordningsbarnmorska och högskoleadjunkt. Anna berättar om sin forskning som handlar om fosterrörelser och om metoden Mindfetalness som har utvärderats i en stor studie i Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Dec 17, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Anna-Lena Näsström, Leg Barnmorska på Origo. Origo är ett länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.