Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Oct 28, 2020

Mia Barimani, leg barnmorska, Docent och Susanne Åhlund, leg barnmorska, Med Dr arbetar på Enheten för Våld i nära relationer vid Akademiskt Primärvårdcentrum. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Oct 28, 2020

Mia Barimani, leg barnmorska, Docent och Susanne Åhlund, leg barnmorska, Med Dr arbetar på Enheten för Våld i nära relationer, Akademiskt Primärvårdscentrum. De intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök


Oct 28, 2020

Mia Barimani, leg barnmorska, Docent och Susanne Åhlund, leg barnmorska, Med Dr arbetar på Enheten för Våld i nära relationer vid Akademiskt Primärvärdscentrum. De intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök om ett pågående projekt om våld i nära relationer.


Oct 9, 2020

RFSL gästar MHV-podden! Anna Nordqvist är sakkunnig i familjefrågor och projektledare för det föräldrastödjande projektet Regnbågsfamiljer i väntan, som drivs av RFSL med stöd av Arvsfonden. Sofia Klittmark är barnmorska på RFSL där hon håller föräldraförberedande grupper online för hbtqi-personer som...


Oct 9, 2020

Detta avsnitt MHV-podden handlar om vad som är bra för att barnmorskor vet om blivande regnbågsföräldrars situation gällande familjejuridik och vägar till föräldraskap. Anna Nordqvist är sakkunnig i familjefrågor och projektledare för det föräldrastödjande projektet Regnbågsfamiljer i väntan, som drivs...