Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 9, 2020

Detta avsnitt MHV-podden handlar om vad som är bra för att barnmorskor vet om blivande regnbågsföräldrars situation gällande familjejuridik och vägar till föräldraskap. Anna Nordqvist är sakkunnig i familjefrågor och projektledare för det föräldrastödjande projektet Regnbågsfamiljer i väntan, som drivs av RFSL med stöd från Arvsfonden. Sofia Klittmark är barnmorska på RFSL där hon håller i föräldraförberedande grupper online för hbtqi-personer som väntar barn, och arbetar för ökad hbtqi-kompetens och inkludering i vården runt graviditet, födande och föräldraskap. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.