Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Sep 18, 2020

Ungefär var femte gravid har en förlossningsrädsla av någon grad! Dagens gäst är Leg barnmorska Jennie Lenntorp, projektledare för MHV-enhetens förlossningsrädslaprojekt som är på gång att implementeras på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm. Intervjuas av samordningsbarnmorska Emma...


Sep 3, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Lotta Andreasson Edman, Leg barnmorska, ansvarig för Mama MIas HBTQI diplomeringsutbildning och övergripande Regnbågsverksamhet, verksamhetsutvecklar Mama Mia, Fil.magister och sitter med i Barnmorskeförbundets Etiska Råd. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Sep 3, 2020

Dagens MHV-podd gäst är Lotta Andreasson Edman, Leg barnmorska, ansvarig för Mama Mias HBTQI diplomeringsutbildning och övergripande Regnbågsverkamhet, Verksamhetsutvecklare Mama Mia, Fil.Magister och sitter med i Barnmorskeförbundets Etiska Råd. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Sep 3, 2020

Dagens MHV-podd gäst är Lotta Andreasson Edman, Leg barnmorska, ansvarig för Mama Mias HBTQI diplomeringsutbildning och övergripande Regnbågsverksamhet, Verksamhetsutvecklare Mama Mia, Fil.magister och sitter med i Barnmorskeförbundets Etiska Råd. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.