Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Sep 2, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ekstrand Ragnar, leg barnmorska, med dr, unversitetsadjunkt Lunds universitet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Sep 2, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ekstrand Ragnar, leg barnmorska, med dr, universitetsadjunkt Lunds universitet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.