Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

May 6, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet. Ämnet är Barnmorskeförbundets historia, intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök