Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

May 24, 2023

Barnmorskorna My Söderlund och Milou Lugmair beskriver sina upplevelser av att arbeta inom svensk abortvård och svarar på frågorna: Hur går ett besök till? Vad är barnmorskans roll? MHV-podden samtalar högt och lågt kring ämnet abort. Intervjuar gör samordningsbarnmorskan Emma Lilliehöök.


May 15, 2023

Dagens gäster i MHV-podden är psykolog Clara Linnros verksam på BHV-enheten och psykolog Emma Fransson som är verksam på MHV-enheten. Tillsammans bildar de Verksamhetsstöd Malina och berättar om de nya psykologmottagningarna för barn 0 - 5 år  och för blivande föräldrar! Malinamottagningarna öppnade...