Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Aug 31, 2021

Medverkande i dagens MHV-podd är Karin Petrovic, leg barnmorska vid Rosenlunds Mödravårdsteam och Anne-Charlotte Jonsson, projektledare för DUDIT-projektet och samordningsbarnmorska. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Jul 7, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Emma Regberg, Leg. fysioterapeut, specialist inom obstetrik, gynekologi, urologi. Har skrivit boken Gravidkraft som handlar om träning under graviditet, arbetar kliniskt inom öppenvård, undervisar på KI, inom olika mödravårdsprojekt och utbildar fysioterapeuter och barnmorskor...


Jul 7, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Emma Regberg, Leg. fysioterapeut, specialist inom obstetrik, gynekologi, urologi. Har skrivit boken Gravidkraft som handlar om träning under graviditet, arbetar klinikst inom öppenvård, undervisar på KI, inom olika mödravårdsprojekt och utbildar fysioterapeuter och barnmorskor...


Jun 21, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Ingela Ågren, leg barnmorska och projektledare för regionsövergripande informationsprojekt om tiden efter förlossningen. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


May 21, 2021

Dagens gäster är Marie Sundkvist, barnsjuksköterska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Malin Gustafsson, barnmorska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Laktationsutbildning, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) berättar om sitt uppdrag...