Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Oct 11, 2021

Antikonception: LOWE-studien - Larc fOrWard counsElling - strukturerad preventivmedelsrådgivning, det är vad dagens två MHV-podden gäster talar om. Karin Emtell Iwarsson, Leg barnmorska och doktorand vid KI och WHO-center. Niklas Envall, Leg barnmorska, Universitetslektor på Högskolan Dalarna med undervisning...


Oct 8, 2021

Eftervård i repris är fyra gamla avsnitt som MHV-podden klippt ihop till ett - handlar bland annat om hur eftervårdsprojektet kom igång. Gäster är barnmorskorna Jenny Kugelberg och Catharina Zätterström intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och överläkare Jennie Stolt. 


Aug 31, 2021

DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test) att arbeta med subtansbruk handlar dagens MHV-podden om. Medverkande är Karin Petrovic, leg barnmorska vid Rosenlunds Mödravårdsteam och Anne-Charlotte Jonsson, projektledare för DUDIT-projektet och samordningsbarnmorska. Intervjuar gör samordningsbarnmorska...


Jul 7, 2021

Eftervård - Rehabilitering post partum! Dagens gäst i MHV-podden är Emma Regberg, Leg. fysioterapeut, specialist inom obstetrik, gynekologi, urologi. Har skrivit boken Gravidkraft som handlar om träning under graviditet, arbetar kliniskt inom öppenvård, undervisar på KI, inom olika mödravårdsprojekt och...


Jul 7, 2021

Eftervård - Rehabilitering post partum. Dagens gäst i MHV-podden är Emma Regberg, Leg. fysioterapeut, specialist inom obstetrik, gynekologi, urologi. Har skrivit boken Gravidkraft som handlar om träning under graviditet, arbetar klinikst inom öppenvård, undervisar på KI, inom olika mödravårdsprojekt och...