Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jun 21, 2021

Dagens gäst i MHV-podden är Ingela Ågren, leg barnmorska och projektledare för regionsövergripande informationsprojekt om tiden efter förlossningen. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.