Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Aug 2, 2019

Vad händer med parrelationen under en graviditet? Hur ska barnmorskan kommunicera med paret? Dagens avsnitt handlar om parrelation under graviditet. Psykolog David Narrowe intervjuas av samordningsbarnmorskorna Emma Lilliehöök och Anne-Charlotte Jonsson.