Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Mar 15, 2019

MHV-podden gästas av mycket erfarna barnmorskorna Cecilia Lind och Ann Olsson. Ämnet för dagen är bristningar.

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt


Mar 15, 2019

Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt

Intervjuar erfarna barnmorskorna Cecilia Lind och Ann Olsson. Ämnet är vård efter förlossning.