Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jan 26, 2022

Dagens gäster i MHV-podden är Johanna Rubin, barnläkare, med dr, vaccinexpert och utredare på Folkhälsomyndigheten och Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare berättar om Covid-19, vaccinet och varför det är så viktigt att de gravidas vaccinationsantal måste öka. Intervjuar gör...