Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Feb 19, 2019

Barnmorska Niklas Envall och överläkare & gynekolog Helena Kopp Kallner gästar MHV-podden. Intervjuar gör mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och barnmorska Emma Lilliehöök.


Feb 19, 2019

Helena Kopp Kallner överläkare & gynekolog verksam på Danderyds sjukhus och Niklas Envall barnmorska verksam på RFSU-kliniken för sexuell hälsa, intervjuas i MHV-podden av mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och barnmorska Emma Lilliehöök.

 


Feb 19, 2019

Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt och barnmorska Emma Lilliehöök intervjuar överläkare & gynekolog Helena Kopp Kallner verksam på Danderyds sjukhus och barnmorska Niklas Envall verksam på RFSU-kliniken för sexuell hälsa.

 


Feb 11, 2019

Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Leg.Dietist Åsa Nybacka. Den intervju är dagsaktuell, genomförd den 11 februari 2019. 

De tidigare avsnitten i ämnet kost där Åsa Nybacka deltar är inspelade under 2018


Feb 11, 2019

Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och Mödrahälsovårdsöverläkare Jennie Stolt intervjuar Dietist Åsa Nybacka