Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jul 12, 2019

Samtal med Biomedicinsk analytiker Elisabeth Jalkesten och Överläkare Agneta Wikman som jobbar med transfusionsmedicin, denna första del handlar mest om RH profylax. Agneta och Elisabeth kommer att gästa MHV-podden på nytt i höst. Intervjuar gör samordningsbarnmorskorna på MHV-enheten Emma Lilliehöök...


Jul 5, 2019

Leg Barnmorska och forskare på WHO center Karin Emtell Iwarsson intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Bland annat om manligt preventivmedel!