Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Feb 15, 2024

Dagens gäster i MHV-podden är Catinka och Therese. De berättar om sitt arbete som barnmorskor på Rosenlunds Mödravårdsteam, Beroendecentrum Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.