Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Dec 14, 2020

Dagens gäster i MHV-podden är amningsspecialisterna Ann Tiits (Leg barnmorska, projektledare AMSAK och verksam på Mama Mia Söder) och Kristin Svensson (frilansande senior barnmorska med mycket lång erfarenhet. Senast som universitetsbarnmorska på Karolinska universitetssjukhuset. Kristins forskningsområde...


Dec 14, 2020

MHV-podden gästas idag av amningsspecialisterna Ann Tiits (Leg barnmorska, projektledare AMSAK och verksam på Mama Mia Söder) och Kristin Svensson (frilansande senior barnmorska med mycket lång erfarenhet. Senast som universitetsbarnmorska på Karolinska universitetssjukhuset. Kristins forskningsområden...


Dec 7, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Anna-Sofia Melin, specialistläkare i gynekologi, arbetar som öppenvårdsgynekolog i Stockholm. Anna-Sofia har arbetat med endometriospatienter i många år. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Dec 7, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Anna-Sofia Melin, specialistläkare i gynekologi, arbetar som öppenvårdsgynekolog i Stockholm. Anna-Sofia har arbetat med endometriospatienter i många år! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.