Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

May 22, 2019

Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar läkare Anna Sandström om Impact studien - forskning om preeklampsi.

Återupprepningsrisk av preeklampsi är 10-50 % beroende på hur allvarlig (inklusive HELLP, eklampsi tillväxthämning hos barnet) och tidig preeklampsin var i första graviditeten samt...


May 9, 2019

Yrsel och illamående kan det vara farligt under graviditet? Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar Mödrahälsovårdsöverläkare Elisabeth Storck-Lindholm.

 

 


May 2, 2019

Hemorrojder, åderbråck, svullnad & nästäppa plus några graviditetskrämpor till tas upp i denna gång i MHV-podden! Samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök intervjuar mödrahälsovårdsöverläkare Elisabeth Storck-Lindholm