Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Mar 31, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Rebecka Vyth smittskyddsbarnmorska och utredare, Smittskydd Stockholm. Avsnitten är uppdelade i tre delar och belyser följande områden:

 • STI-Provtagning generellt och vad som gäller enligt smittskyddslagen
 • Handläggning vid positiva prover
 • Vad gäller kring nättester
 • När ska man...


Mar 31, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Rebecka Vyth smittskyddsbarnmorska och utredare, Smittskydd Stockholm. Avsnitten är uppdelade i tre delar och belyser följande områden:

 • STI-Provtagning generellt och vad som gäller enligt smittskyddslagen
 • Handläggning vid positiva prover
 • Vad gäller kring nättester
 • När ska man...


Mar 31, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Rebecka Vyth smittskyddsbarnmorska och utredare, Smittskydd Stockholm. Avsnitten är uppdelade i tre delar och belyser följande områden:

 • STI-Provtagning generellt och vad som gäller enligt smittskyddslagen
 • Handläggning vid positiva prover
 • Vad gäller kring nättester
 • När ska man...


Mar 21, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Amal Omer Salim, Nutritionist och projektledare för Amningsprojektet inom Region Stockholm. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.