Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

May 21, 2021

Dagens gäster är Marie Sundkvist, barnsjuksköterska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Malin Gustafsson, barnmorska med specifik amningsutbildning på Högskolenivå 7,5 poäng och Laktationsutbildning, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) berättar om sitt uppdrag...


May 11, 2021

Dagens gäster i MHV-podden är Maria Haddad: amningskunnig barnsjuksköterska på Sollentuna amningsmottagning och Sollentuna BVC, handledare för de nyöppnade amningsmottagningarna i länet, amningsföreläsare för KI och BHV-enheten. Kjersti Graasvoll: IBCLC certifierad, amningskunnig barnsjuksköterska på...