Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Nov 25, 2020

Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket gästar dagens MHV-podd och berättar om de uppdaterade råden för gravida inom mikrobiologi, nutrition och toxikologi. Medverkar gör även MHV-enhetens sektionschef Elisabeth Storck Lindholm (mödrahälsovårdsöverläkare). Intervjuar gör...


Nov 25, 2020

Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket berättar om de uppdaterade råden för gravida inom mikrobiologi, nutrition och toxikologi. Medverkar gör MHV-enhetens sektionschef Elisabeth Storck Lindholm (mödrahälsovårdsöverläkare). Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Nov 25, 2020

Åsa Brugård Konde är nutritionist på Livsmedelsverket berättar i detta avsnitt av MHV-podden om nya kommunikationsvägar både för de blivande föräldrarna och för barnmorskor/läkare, genom bl a Livsmedelsverkets webbfunktion Fråga Liv! MHV-enhetens sektionschef Elisabeth Storck Lindholm...


Nov 6, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Amal Omer-Salim som leder ett nystartat projekt med syfte att förbättra och samordna amningsvårdkedjan inom Region Stockholm. Amal är sedan 1/9-2020 anställd vid MHV-enheten i Stockholm men verkar för hela vårdkedjan. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.