Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Nov 25, 2020

Åsa Brugård Konde är nutritionist på Livsmedelsverket berättar i detta avsnitt av MHV-podden om nya kommunikationsvägar både för de blivande föräldrarna och för barnmorskor/läkare, genom bl a Livsmedelsverkets webbfunktion Fråga Liv! MHV-enhetens sektionschef Elisabeth Storck Lindholm (mödrahälsovårdsöverläkare) deltar också i dagens MHV-podd. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök