Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Nov 6, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Amal Omer-Salim som leder ett nystartat projekt med syfte att förbättra och samordna amningsvårdkedjan inom Region Stockholm. Amal är sedan 1/9-2020 anställd vid MHV-enheten i Stockholm men verkar för hela vårdkedjan. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.