Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Oct 18, 2023

Cecilia Berger är biträdande överläkare och specialist inom obstetrik och gynekologi på Södersjukhuset. Cecilia berättar i MHV-podden om kvinnlig könsstympning och sitt arbete på Amelmottagningen, en specialistmottagning som erbjuder vård till kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Intervjuar...


Oct 10, 2023

I dagens MHV-podd berättar samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök om sitt uppdrag som AKA. Vad innebär det att arbeta som Adjungerad klinisk adjunkt? Intervjuar gör samordningsbarnmorska och lärare på Sophiahemmets högskola Anna Akselsson.