Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Oct 18, 2023

Cecilia Berger är biträdande överläkare och specialist inom obstetrik och gynekologi på Södersjukhuset. Cecilia berättar i MHV-podden om kvinnlig könsstympning och sitt arbete på Amelmottagningen, en specialistmottagning som erbjuder vård till kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.  Länk till  Amelmottagningens hemsida