Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Mar 27, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Cecilia Berg från Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm. Cecilia som brinner för fysisk aktivitet, berättar om sitt viktiga arbette med levnadsvanor och då framförallt Fysiskt aktivitet på Recept. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Mar 21, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Hanna Ulfsdottir, barnmorska, PhD, Biträdande lektor, Programdirektör, Karolinska Institutet. Ämnet är vattenförlossning och Hanna disputerade i ämnet 2019. Hanna berättar bland annat om den smärtlindrande effekten och övriga positiva effekter man kan se i hennes och andras...


Mar 5, 2024

I detta avsnitt av MHV-podden berättar MHV-enhetens psykolog Emma Fransson om graviditetens psykologi. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.