Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 27, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Cecilia Berg från Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm. Cecilia som brinner för fysisk aktivitet, berättar om sitt viktiga arbette med levnadsvanor och då framförallt Fysiskt aktivitet på Recept. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.