Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Mar 21, 2024

Dagens gäst i MHV-podden är Hanna Ulfsdottir, barnmorska, PhD, Biträdande lektor, Programdirektör, Karolinska Institutet. Ämnet är vattenförlossning och Hanna disputerade i ämnet 2019. Hanna berättar bland annat om den smärtlindrande effekten och övriga positiva effekter man kan se i hennes och andras studier. För friska kvinnor med normal graviditet kan vattenförlossning erbjudas på samtliga förlossningskliniker i Stockholm men viktgt också att beakta att de flesta gravida kan bada i smärtlindrande syfte. 

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson