Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jun 10, 2019

Ca 20 % av alla gravida har en förlossningsrädsla. Beroende av vilken grad av rädsla så har kvinnan olika behov av vård. Att sätta ord på sin rädsla, få kunskap och hitta nya strategier vid rädsla kan kan hjälpa kvinnan att må bättre under graviditeten. Leg Barnmorska Jennie Lenntorp intervjuas av...