Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Sep 30, 2019

Dagens gäst i MHV-podden är Ludmilla von Zweigbergk, strateg för barnrättsfrågor på Hållbarhetsavdelningen på Regionledningskontoret. Ludmillas uppdrag är att vara ett strategiskt stöd till implementering av barnkonventionen inom Region Stockholms fyra kärnverksamheter, som kultur, regionplanering,...


Sep 20, 2019

MHV-podden gästas ännu en gång av Biomedicinsk analytiker Elisabeth Jalkesten och Överläkare Agneta Wikman. Intervjuar gör samordningsbarnmorskorna Emma Lilliehöök och Anne-Charlotte Jonsson.


Sep 9, 2019

Dagens gäst är Elisabeth Hjärtmyr, Barnmorska, Barnsjuksköterska, Amningsspecialist, Amsak, Amningswebben.

Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.

Ämnet är amningsrädsla!