Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Sep 27, 2023

Dagens gäst i MHV-podden är Joanna Tingström, universitetsbarnmorska på Södersjukhuset. Joanna berättar vad det innebär att arbeta som universitetsbarnmorska! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Anna Akselsson.


Sep 19, 2023

Dagens gäst i MHV-podden är Marija Delfechresh, leg barnmorska verksam på Huddinge Barnmorskemottagning. Marija berättar om Fysisk Aktivitet på Recept, hur man kan arbeta med FaR som barnmorska på barnmorskemottagning! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. 

Mer information finns www.farledare.se...


Sep 12, 2023

En inblick till vad MI är, samordningsbarnmorska Anna Akselsson berättar om vad barnmorskestudenter får lära sig om MI under sin barnmorskeutbildning vid Sophiahemmets högskola! Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.


Sep 4, 2023

Dagens gäster i MHV-podden är Kristina Gombrii, verksamhetschef på BMM Stockholm norra, SLSO och Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska på MHV-enheten. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.