Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Sep 4, 2023

Dagens gäster i MHV-podden är Kristina Gombrii, verksamhetschef på BMM Stockholm norra, SLSO och Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska på MHV-enheten. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.