Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Mar 7, 2023

Dagens två gäster i MHV-podden är Sandra Frööjd, leg. psykolog, doktorand och Petra-Sara Falk, leg. barnmorska, samtalsterapeut. De berättar om DANA-studien som syftar att undersöka internetbehandling för depression under graviditeten. Läs mer på hemsidan www.dana.ki.se! 

Intervjuar gör samordningsbarnmorska...