Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jul 1, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ekstrand Ragnar leg barnmorska, med dr, universitetsadjunkt Lunds universitet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Boktips från Maria: Preconception Health and Care: A life Course Approach.

 


Jul 1, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ekstrand Ragnar leg barnmorska, med dr, universitetsadjunkt Lunds universitet. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Boktips från Maria: Preconception Health and Care: A Life Course Approach.           

 

 

 


Jun 2, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ström, barnmorska och arbetsledare för INFÖR på Södertälje sjukhus. Maria berättar om INFÖR-verksamheten som syftar till att ge en tryggare förlossningsupplevelse för utlandsfödda kvinnor som inte är bekanta med det svenska sjukvårdssystemet. Intervjuar...


Mar 31, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Rebecka Vyth smittskyddsbarnmorska och utredare, Smittskydd Stockholm. Avsnitten är uppdelade i tre delar och belyser följande områden:

  • STI-Provtagning generellt och vad som gäller enligt smittskyddslagen
  • Handläggning vid positiva prover
  • Vad gäller kring nättester
  • När ska man...


Mar 31, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Rebecka Vyth smittskyddsbarnmorska och utredare, Smittskydd Stockholm. Avsnitten är uppdelade i tre delar och belyser följande områden:

  • STI-Provtagning generellt och vad som gäller enligt smittskyddslagen
  • Handläggning vid positiva prover
  • Vad gäller kring nättester
  • När ska man...