Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jun 2, 2022

Dagens gäst i MHV-podden är Maria Ström, barnmorska och arbetsledare för INFÖR på Södertälje sjukhus. Maria berättar om INFÖR-verksamheten som syftar till att ge en tryggare förlossningsupplevelse för utlandsfödda kvinnor som inte är bekanta med det svenska sjukvårdssystemet. Intervjuar...