Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Jan 30, 2020

MHV-podden handlar i detta avsnitt om eftervård i grupp. Enhetschef och barnmorska Jessica Anderu intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och barnmorska Catharina Zätterström.

 


Jan 17, 2020

Margareta Bjenne är barnmorska och AKA (Adjungerad Klinisk Adjunkt) berättar i MHV-podden bl a om att skriva en magister. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.

 


Jan 10, 2020

Frilansande Senior Barnmorska Kristin Svensson intervjuas om bl a amningsstrategi och praktiskt arbete om amning på barnmorskemottagning. Intervjuar gör samordningsbarnmorskorna Emma Lilliehöök och Anna Dahlin.


Jan 3, 2020

Samordningsbarnmorska Malin Vikström intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet är könsstympning. Malin berättar om könsstympningsprojektet som bedrivs i MHV-enhetens regi där syftet är att identifiera förekomsten av kvinnlig könsstympning samt förbättra vården.