Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 30, 2020

MHV-podden handlar i detta avsnitt om eftervård i grupp. Enhetschef och barnmorska Jessica Anderu intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök och barnmorska Catharina Zätterström.