Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 17, 2020

Margareta Bjenne är barnmorska och AKA (Adjungerad Klinisk Adjunkt) berättar i MHV-podden bl a om att skriva en magister. Intervjuar gör samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök.