Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Jan 3, 2020

Samordningsbarnmorska Malin Vikström intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet är könsstympning. Malin berättar om könsstympningsprojektet som bedrivs i MHV-enhetens regi där syftet är att identifiera förekomsten av kvinnlig könsstympning samt förbättra vården.