Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden

Aug 25, 2020

Hur ger man information till de gravida efter fosterdiagnostik? Vad händer sen? Vad vet vi om framtiden? Andra delen av intervju med Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Genetisk vägledare, Centrum för sällsynta diagnoser, Klinisk genetik samt Centrum för fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset. Intervjuar...


Aug 21, 2020

Dagens gäst i MHV-podden är Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Genetisk vägledare, Centrum för sällsynta diagnoser, Klinisk genetik samt Centrum för fostermedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Charlotta berättar vad en genetisk vägledare gör, lite bakgrund om screening fosterdiagnostik. Hur ges information...


Aug 11, 2020

Samordningsbarnmorska Anna Dahlin och psykolog David Narrowe intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Vad är EPDS? Varför använda EPDS? Frågeformuläret EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) implementeras under 2020 på alla barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.


Aug 11, 2020

Samordningsbarnmorska Anna Dahlin och psykolog David Narrowe intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Ämnet är EPDS och hur barnmorska ska använda EPDS-formuläret i sitt arbete på barnmorskemottagning. 


Aug 11, 2020

Samordningsbarnmorska Anna Dahlin och psykolog David Narrowe intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök, ämnet för dagen är EPDS. Hur ska man som barnmorska använda EPDS i sitt arbete på barnmorskemottagning. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) är ett frågeformulär om det psykiska måendet.