Preview Mode Links will not work in preview mode

MHV-podden


Aug 11, 2020

Samordningsbarnmorska Anna Dahlin och psykolog David Narrowe intervjuas av samordningsbarnmorska Emma Lilliehöök. Vad är EPDS? Varför använda EPDS? Frågeformuläret EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) implementeras under 2020 på alla barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.